Nguyễn Phi Hùng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

Text Box: (Dán ảnh mầu 4x6)1. Thông tin cá nhân:

Họ và tên: NGUYỄN PHI HÙNG

Ngày, tháng, năm sinh: 20/6/1967

Giới tính: Nam

Địa chỉ liên lạc qua bưu điện: Nguyễn Phi Hùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu sư phạm và khoa học giáo dục, Trường Đại học Quy Nhơn, 170 An Dương Vương, Quy Nhơn, Bình Định

Điện thoại cơ quan: (84-256) 3546718

Điện thoại nhà riêng: (84-256) 3793576

Điện thoại di động: 01262.556.586

Email: nguyenphihung@qnu.edu.vn

Chức vụ và đơn vị công tác hiện tại: Viện trưởng Viện Nghiên cứu sư phạm và khoa học giáo dục, Trường Đại học Quy Nhơn

Học vị (TS, TSKH), năm, nơi cấp bằng: TS, 2001, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Chức danh khoa học (GS, PGS), năm, nơi công nhận: PGS, 2011, Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước và Trường Đại học Quy Nhơn

Đã nghỉ hưu từ năm: ……………………………………..

 

2. Trình độ học vấn:

2.1. Quá trình được đào tạo (ĐH, ThS, TS, TSKH):

Năm tốt nghiệp

Bậc đào tạo

Chuyên ngành đào tạo

Cơ sở đào tạo

1991

Đại học

Sư phạm Hóa học

Trường Đại học Sư phạm Huế

1997

Đại học

Tiếng Anh

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội

2001

Tiến sĩ

Hóa lý thuyết và Hóa lý

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

 

 

2.2. Các khóa được đào tạo ngắn hạn (nếu có):

Thời gian

Nội dung đào tạo

Cơ sở đào tạo

2006

Giáo dục đại học

Trường Cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo

2016

Chứng chỉ Nghiệp vụ Sư phạm đại học

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng

 

2.3. Trình độ ngoại ngữ:

STT

Ngoại ngữ

Trình độ (xuất sắc/ giỏi/ khá/ trung bình)

Nghe

Nói

Đọc

Viết

1

Tiếng Anh

Khá

Khá

Khá

Khá

2

Tiếng Nga

Trung bình

Trung bình

Trung bình

Trung bình

 

2.4. Trình độ tin học: Thông thạo tin học văn phòng, soạn thảo.

 

3. Quá trình công tác:

 

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

1991-1992

Trường PTTH Nguyễn Duy Hiệu

Giáo viên

1992-nay

Trường Đại học Sư phạm Quy Nhơn, từ 2003 đến nay là Trường Đại học Quy Nhơn

- Giảng viên (1992-2005)

- Giảng viên chính (2006-2015)

- Trưởng Khoa (2004-2008)

- Giảng viên cao cấp (2016-nay)

- Trưởng Bộ môn (2009-nay)

- Viện trưởng Viện Nghiên cứu sư phạm và khoa học giáo dục (08/12/2016-nay)

 

 

 

 

4. Nghiên cứu khoa học:

4.1. Lĩnh vực nghiên cứu:

- Hóa lý, xúc tác, hấp phụ, vật liệu mao quản và vật liệu nano, giảng dạy hóa học.

4.2. Các công trình khoa học đã công bố:

4.2.1. Sách chuyên khảo, sách giáo trình:

STT

Năm xuất bản

Tên sách

Mức độ tham gia (là chủ biên, đồng tác giả, tham gia viết một phần)

Nơi xuất bản

Ghi mã số chuẩn quốc tế ISBN, nếu có

1

2015

Giáo trình Hóa keo

Đồng tác giả

Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật

 

2

2009

Giáo trình thực hành Hóa lý

Đồng tác giả

Trường Đại học Quy Nhơn

 

3

2006

Giáo dục môi trường thông qua dạy học môn Hóa học (Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THPT)

Đồng tác giả

Trường Đại học Quy Nhơn

 

4

2003

Hoá học đại cương (Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THPT)

Chủ biên

Trường Đại học Quy Nhơn

 

 

4.2.2. Các bài báo được đăng trên các tạp chí khoa học trong nước (chỉ tính các tạp chí có mã số chuẩn quốc tế ISSN):

 

STT

Năm công bố

Tên bài báo

Tên, số, từ trang …. Đến trang …., của tạp chí

Mức độ tham gia

(tác giả, đồng tác giả, tham gia viết một phần, …)

Mã số chuẩn quốc tế ISSN

1

1997

Nghiên cứu thành phần của bentonit hoạt hoá axit bằng phương pháp phân tích nhiệt

Tạp chí Hoá học, 35(2), tr. 3-6

Đồng tác giả

0866-7144

2

1998

Ảnh hưởng của quá trình loại templat đến hoạt tính xúc tác của SAPO-5

Tạp chí Hoá học và Công nghiệp hoá chất, số 8, tr. 14-19

Đồng tác giả

0866-7004

3

1998

Hoạt tính xúc tác cracking n-hexan của zeolit Y tổng hợp trực tiếp từ thuỷ tinh lỏng

Thông báo khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, , số 4, tr. 49-54

Đồng tác giả

0868-3719

4

2000

Vai trò của mầm trong quá trình tổng hợp zeolit ZSM-5 không dùng chất tạo cấu trúc

Tạp chí Hóa học, 38(4), tr. 52-56

Đồng tác giả

0866-7144

5

2001

Study on the synthesis of zeolites with different structure types,

Advances in Natural Sciences, 2(1), pp. 79-91

Đồng tác giả

0866-708X

6

2002

Cracking hydrocacbon trên hệ xúc tác zeolitY, ZSM-5 + bentonit Thuận Hải,

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, số 1, tr. 88-95

Đồng tác giả

0868-3719

7

2003

Xúc tác zeolit trong phản ứng oxi hóa phenol bằng hydropeoxit

Thông báo Khoa học Trường Đại học Quy Nhơn, Số 23, tr. 124-131

Đồng tác giả

 

8

2006

Tổng hợp và đặc trưng vật liệu SAPO bền nhiệt có mao quản chuyển tiếp

Tạp chí Hóa học, 44(4), tr. 490-494

Đồng tác giả

0866-7144

9

2007

Nghiên cứu lý thuyết tương tác giữa CH4, CH3F, CH3Cl, CH3Br và H2O

Tạp chí Hóa học và Ứng dụng, 64(4), tr. 35-39

Đồng tác giả

0866-7004

10

2007

Tổng hợp và đặc trưng vật liệu aluminophotphat mao quản trung bình

Tạp chí Hóa học, 45(6), tr. 676-680

Đồng tác giả

0866-7144

11

2008

Theoretical study of the blue shift and red shift of N-H...H-Al Dihydrogen Bonds: the Interaction between AlH2NH2 and HNZ (Z: O, S)

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Quy Nhơn, Tập II, Số 2, tr. 115-124

Đồng tác giả

1858-0357

12

2008

Nghiên cứu lý thuyết hóa học lượng tử liên kết hydro chuyển dời xanh của phức giữa CHF3 với SO2, CO2, CO trong pha khí

Tạp chí Hóa học, 46(1), tr. 7-12

Đồng tác giả

0866-7144

13

2009

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Pb2+ trong dung dịch nước của các vật liệu chứa zeolit

Tạp chí Hóa học và Ứng dụng, 16(100), tr. 38-42

Đồng tác giả

0866-7004

14

2010

Nghiên cứu lý thuyết hóa học lượng tử tương tác giữa SiHF3*C2H, *CH3, NH3, Cl-, Br-

Tạp chí hóa học, 48(4), tr. 516-521

Đồng tác giả

0866-7144

15

2010

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Cd2+ trong dung dịch nước của một số vật liệu zeolit và bentonit

Tạp chí Hóa học và Ứng dụng, Số chuyên đề, Tập 3, tr. 28-32

Đồng tác giả

0866-7004

16

2010

Chế tạo, đặc trưng và hoạt tính quang xúc tác của vật liệu TiO2 pha tạp nitơ

Tạp chí Hóa học, 48(4C), tr. 278-282

Đồng tác giả

0866-7144

17

2010

Liên kết hydro chuyển dời xanh và tương tác axit- bazơ trong các phức giữa axeton và dẫn xuất thế halogen của nó với CO2

Tạp chí Hóa học, 48(4C), tr. 329-334

Đồng tác giả

0866-7144

18

2011

Chế tạo SiO2 nano từ vỏ trấu

Tạp chí Hóa học và Ứng dụng, Số 2(6), tr. 28-30

Đồng tác giả

0866-7004

19

2011

Nghiên cứu hoạt tính của xúc tác Fe/MQTBTT SBA-15 trong phản ứng oxy hóa phenol đỏ và tính chất chọn lọc hình học của chúng

Tạp chí Hóa học, 49(3A), tr. 34-39

Đồng tác giả

0866-7144

20

2011

Phản ứng quang xúc tác phân hủy metyl da cam trên TiO2 nano pha tạp nitơ

Tạp chí Hóa học, 49(2ABC), tr. 890-894

Đồng tác giả

0866-7144

21

2011

Tổng hợp keo bạc có cấu trúc nano trong các dung môi hữu cơ

Tạp chí Hóa học, 49(2ABC), tr. 405-409

Đồng tác giả

0866-7144

22

2011

Chế tạo keo bạc có cấu trúc nano bằng chất ổn định SiO2 chiết tách từ vỏ trấu

Tạp chí Hóa học, 49(2ABC), tr. 576-580

Đồng tác giả

0866-7144

23

2011

Nghiên cứu khả năng hòa tan của CH3OH, CH3NH2, HCHO, HCOOH, CH3OCH3 và CH3COCH3 trong CO2

Tạp chí Hóa học, 49(2ABC), tr. 755-761

Đồng tác giả

0866-7144

24

2011

Nghiên cứu lý thuyết phản ứng giữa CH3CHCH2 và HX (X = F, Cl, Br) trong pha khí bằng phương pháp hóa học lượng tử tính toán

Tạp chí Hóa học, 49(2ABC), tr. 873-878

Đồng tác giả

0866-7144

25

2011

Nghiên cứu động học của phản ứng oxy hóa m-xylen trên xúc tác Cu/MQTBTT SBA-15

Tạp chí Hóa học, 49(2ABC), tr. 410-416

Đồng tác giả

0866-7144

26

2011

Nghiên cứu lý thuyết phản ứng giữa CH3CHCH2 và H2X (X = O, S, Se) trong pha khí bằng phương pháp hóa học lượng tử

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 49(3A), tr. 335-340

Đồng tác giả

0866-708x

27

2011

Nghiên cứu động học của phản ứng oxy hóa m-xylen trên xúc tác Cu/SBA-15. Phần 2: Khảo sát tìm miền động học và xác định năng lượng hoạt hóa của phản ứng

Tạp chí Hóa học, 49(5AB), tr. 285-288

Đồng tác giả

0866-7144

28

2012

Tổng hợp và đặc trưng của polianilin hạt nano và nanocomposit từ polianilin

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Quy Nhơn, 6(4), tr. 83-90

Đồng tác giả

1859-0357

29

2013

Nghiên cứu chế tạo gạch không nung từ chất thải xúc tác FCC của Nhà máy lọc dầu Dung Quất

Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, 2(1), tr. 107-112

Đồng tác giả

0866-7411

30

2013

Synthesization and characterization of Fe- and C-, N-, S- doped titanium dioxide nanomaterials for the degradation of Rhodamine B under visible light irradiation

Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, 2(1), tr. 88-93

Đồng tác giả

0866-7411

31

2013

Kinetics of Rhodamine B degradation using iron and carbon doped titanium dioxide photocatalyst

Vietnamese Journal of Chemistry, 51(2), pp. 252-256,

Đồng tác giả

 

32

2013

Tổng hợp, đặc trưng và hoạt tính xúc tác quang của vật liệu TiO2-CdS/SBA-15

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 51(3A), tr. 54-62

Đồng tác giả

0866-708X

33

2013

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu compozit Co3O4-MgO/SBA-15

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 51(3A), tr. 339-345,

Đồng tác giả

0866-708X

34

2013

Điều chế xúc tác quang hóa TiO2 biến tính bằng sắt và cacbon mang trên than hoạt tính và ứng dụng để phân hủy phẩm màu Rhodamine B

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Quy Nhơn, 7(3), tr. 17-25

Đồng tác giả

1859-0357

35

2013

Nghiên cứu lý thuyết tương tác giữa CO2 với XCOOH (X= H, F, Cl, Br)

Tạp chí Hóa học, 51(6ABC), tr. 542-547

Đồng tác giả

0866-7144

36

2014

Nghiên cứu tổng hợp và đặc trưng vật liệu mao quản trung bình SBA-15 biến tính bởi SO42-/ZrO2 theo phương pháp gián tiếp

Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, 3(1), tr. 55-60

Đồng tác giả

0866-7411

37

2014

Nghiên cứu sử dụng phương pháp tinh giản Rietveld để nghiên cứu giản đồ tia X của vật liệu khung hữu cơ kim loại ZIF-8

Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, 3(3), tr. 134-139

Đồng tác giả

0866-7411

38

2014

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano compozit Fe3O4/graphen theo phương pháp gián tiếp và khảo sát tính chất

Tạp chí Hóa học, 52(6B), tr. 248-251

Đồng tác giả

0866-7144

39

2015

Nghiên cứu điều chế và hoạt tính xúc tác quang của vật liệu nano tổ hợp TiO2/SBA-15 biến tính

Tạp chí Hóa học và Ứng dụng, số 2 tập 30, tr. 42-46

Đồng tác giả

0866-7004

40

2015

Khả năng hấp phụ chì trong dung dịch nước của vật liệu nano compozit Fe3O4/graphen

Tạp chí hóa học, 53(4e1), tr. 5-8

Đồng tác giả

0866-7144

41

2015

Khảo sát hoạt tính xúc tác quang và khả năng xử lý khí thải của vật liệu nano tổ hợp TiO2/SBA-15 biến tính

Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, 4(2), tr. 153-159

Đồng tác giả

0866-7411

42

2015

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu ZIF-8(Zn,Fe)

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 53(1B), tr. 330-340

Đồng tác giả

0866-708X

43

2015

Nghiên cứu điều chế TiO2 theo phương pháp thủy phân K2TiF6 trong dung dịch NH3

Tạp chí Hóa học, 53(5e3), tr. 147-151

Đồng tác giả

0866-7144

44

2016

Nghiên cứu so sánh cấu trúc, độ bền của cluster silic pha tạp SinM (M là Sc, Y; n = 1-10) bằng phương pháp hóa học lượng tử

Tạp chí Hóa học, 54(1), tr. 11-16

Đồng tác giả

0866-7144

45

2016

Preparation of TiO2 nanofibers by electrospinning method

Vietnam Journal of Chemistry, 54(5e1,2), pp. 410-413

Đồng tác giả

0866-7144

46

2016

Interactions of formaldehyde and its substituted derivatives with HCN: structure, stability and interaction

Vietnam Journal of Chemistry, International Edition, 54(4), pp. 448-453

Đồng tác giả

0866-7144

47

2016

Zeolite Imidazole Framework-ZIF-8: Synthesis and Voltammetric Determination of Lead Ions Using Modified Electrode Based on ZIF-8

VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology, Vol. 32, No. 1S, pp. 198 – 206

Đồng tác giả

 

48

2017

Study on the influence of various base agents in K2TiF6 hydrolysis on morphology, structure and photocatalytic activity of TiO2

Vietnam Journal of Chemistry, International Edition, 55(2), pp. 228-231

Đồng tác giả

0866-7144

49

2017

Photocatalytic degradation of rhodamine B by C and N co-doped TiO2 nanoparticles under visible-light irradiation

Vietnam Journal of Chemistry, 55(3e12), pp. 351-356

Đồng tác giả

0866-7144

50

2017

Khảo sát ảnh hưởng về thành phần pha đến hoạt tính quang xúc tác của vật liệu nano TiO2 điều chế từ K2TiF6

Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ Việt Nam, 6(2), tr. 148-154

Đồng tác giả

0866-7411

51

2017

Các yếu tố ảnh hưởng trong quá trình điều chế vật liệu nano TiO2 từ quặng ilmenite Bình Định sử dụng tác nhân H2SO4

Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ Việt Nam, 6(3), tr. 72-77

Đồng tác giả

0866-7411

52

2017

Tổng hợp vật liệu nano lưỡng oxit NiO-ZnO từ tiền chất Ni-ZIF-8 và khảo sát hoạt tính xúc tác quang hóa dưới ánh sáng mặt trời

Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ Việt Nam, 6(2), tr. 107-114

Đồng tác giả

0866-7411

53

2017

Tổng hợp và đặc trưng cellulose acetate từ bã mía

Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ Việt Nam, 6(4), tr. 50-55

Đồng tác giả

0866-7411

54

2017

Ảnh hưởng điều kiện tổng hợp đến hoạt tính xúc tác quang của vật liệu g-C3N4

Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ Việt Nam, 6(3), tr. 20-24

Đồng tác giả

0866-7411

 

4.2.3. Các bài báo được đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài:

STT

Năm công bố

Tên bài báo

Tên, số, từ trang … đến trang …, của tạp chí

Mức độ tham gia

(tác giả, đồng tác giả, tham gia viết một phần, …)

Phân loại chất lượng tạp chí: SCI/ SCIE/ SSCI/ A&HCI/ ISI/ SCOPUS/ IF

(nếu có)

Chỉ số H của nhà khoa học

(nếu có)

1

2010

Adsorption of Lead from Water by Thiol-functionalized SBA-15 Silicas

Journal of Materials Science, Springer, Vol. 45, No. 11, pp. 2952-2957

Đồng tác giả

ISI

 

2

2011

Existence of Both Blue-shifting Hydrogen Bond and Lewis Acid-base Interaction in the Complexes of Carbonyls and Thiocarbonyls with Carbon Dioxide

Physical Chemistry Chemical Physics, RSC (Royal Society of Chemistry) Publishing, 13(31), pp. 14033-14042

Đồng tác giả

SCI

 

3

2011

Hydrothermal Synthesis of Fe-doped TiO2 Nanostructure Photocatalyst

Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology, IOP Publishing (UK), 2(3), DOI 035014,

Đồng tác giả

 

 

4

2012

Characterization and Phenol Adsorption of Carbonyl-functionalized Mesoporous Silicas

Journal of Porous Materials, Vol. 19, No. 3, pp. 295-300,

Đồng tác giả

ISI

 

5

2012

Synthesis of Nanowire-Shaped Silver by Polyol Process of Sodium Chloride

International Journal of Materials and Chemistry, Scientific & Academic Publishing, 2(2), pp. 75-78

Đồng tác giả

 

 

6

2013

Synthesis and Characterization of Photocatalytic Material TiO2/SBA-15

Nanoscience and Nanotechnology, 3(1), pp. 19-25, Scientific and Academic Publishing

Đồng tác giả

 

 

7

2014

Graphitic g-C3N4-WO3 Composite: Synthesis and Photocatalytic Properties

Bull. Korean Chem. Soc., Vol. 35, No. 6, pp. 1794-1798

Đồng tác giả

ISI

 

8

2015

Synthesis and characterization of nanostructured TiO2/SBA-15 and Ag-TiO2/SBA-15 mesoporous composites

International Journal of Nanotechnology, Vol. 12, Nos. 5/6/7, pp. 475-484

Đồng tác giả

 

 

9

2017

Synthesis of Iron Doped Zeolite Imidazolate Framework-8 and Its Remazol Deep Black RGB Dye Adsorption Ability

Hindawi Journal of Chemistry, ISSN: 2090-9063, Volume 2017, Article ID 5045973, 18 pages

Đồng tác giả

ISI

 

10

2017

Iron doped zeolitic imidazolate framework (Fe-ZIF-8): synthesis and photocatalytic degradation of RDB dye in Fe-ZIF-8,

Journal of Porous Materials, DOI 10.1007/s10934-017-0498-7, ISSN: 1380-2224, Springer

Đồng tác giả

ISI

 

Ghi chú: Có thể trình bày mục 4.2.2 và 4.2.3 thành một phụ lục kèm theo.

 

4.2.4. Các báo cáo tại hội nghị (HN), hội thảo (HT) trong nước:

STT

Thời gian và địa điểm HN/ HT

Tên báo cáo khoa học được đăng trong kỷ yếu

Mức độ tham gia (là chủ biên, đồng tác giả, tham gia viết một phần)

Kỷ yếu đã có mã số chuẩn quốc tế ISBN chưa?

1

1997, Hà Nội

Tính chất xúc tác của bentonit Thuận Hải xử lý axit trong phản ứng cracking n-hexan, Tuyển tập báo cáo Hội nghị toàn quốc Hoá lý và Hoá lý thuyết, tr. 32-37

Đồng tác giả

 

2

1998, Hà Nội

Nghiên cứu tính chất bề mặt và hoạt tính cracking của zeolit ZSM-5, Tuyển tập báo cáo Hội nghị Hoá học toàn quốc lần thứ 3, tr 218-221

Đồng tác giả

 

3

1999, Hà Nội

Ảnh hưởng của muối vô cơ đến quá trình tổng hợp zeolit NaY trực tiếp từ thuỷ tinh lỏng, Tuyển tập báo cáo Hội nghị toàn quốc Hoá lý và Hoá lý thuyết, tr. 105-109

Đồng tác giả

 

4

1999, Hà Nội

Cơ chế kết tinh của zeolit ZSM-5 tổng hợp không có mặt chất tạo cấu trúc hữu cơ, Tuyển tập báo cáo Hội nghị toàn quốc Hoá lý và Hoá lý thuyết, tr. 220-224

Đồng tác giả

 

5

2000. Hà Nội

Tính chất xúc tác của zeolit có cấu trúc mao quản khác nhau trong phản ứng chuyển hóa hydrocacbon, Tuyển tập Hội nghị NCKH toàn quốc “Ngành dầu khí trước thềm thế kỷ 21”, Tập 2, tr.264-269

Đồng tác giả

 

6

2001, Hà Nội

Về cơ chế phản ứng cracking hydrocacbon trên H-ZSM-5, Tuyển tập Hội nghị Xúc tác - Hấp phụ toàn quốc lần thứ 2, tr. 255-264

Đồng tác giả

 

7

8/2009, Hải Phòng,

Nghiên cứu khả năng hấp phụ kim loại nặng trong dung dịch nước bởi các vật liệu chứa zeolit, Tuyển tập Hội nghị Xúc tác - Hấp phụ toàn quốc lần thứ 5, tr. 705-711

Đồng tác giả

 

8

7-9/11/2011, Thành phố Hồ Chí Minh

Chế tạo và nghiên cứu tính chất của vật liệu TiO2 pha bạc có cấu trúc nano, Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu Toàn quốc lần 7 (SPMS-2011)

Đồng tác giả

 

 

4.2.5. Các báo cáo tại HN, HT quốc tế:

STT

Thời gian và địa điểm HN/ HT

Tên báo cáo khoa học được đăng trong Proceedings

Mức độ tham gia (là chủ biên, đồng tác giả, tham gia viết một phần)

Ghi rõ mã số chuẩn quốc tế ISBN của Proceedings

1

Sept. 5-10, 1999, Rimini, Italy

Synthesis without Templates and Catalytic Activity in n-hexane Cracking of ZSM-5 Zeolites with Variable Crystal Size, 4th European Congress on Catalysis "EUROPACAT-IV",

Đồng tác giả

 

2

Sept. 5-10, 1999, Rimini, Italy

The Influence of Template Removal on Catalysis of SAPO-5, 4th European Congress on Catalysis "EUROPACAT-IV"

Đồng tác giả

 

3

November 10-12, 2011, VungTau

Antibacterial and Photocatalytic Properties of Ag Doped TiO2 Nanomaterials, Proceedings of the 3rd International Workshop on Nanotechnology and Application (IWNA), pp. 844-847, 2011.

Đồng tác giả

 

4

November 24th-26th, 2015; Roi Et Rajabhat University, Thailand

Synthesis and structure determination of 2,3,4,6-tetra-o-acetyl-α/β-D-glucopyranosyl thiol, Proceedings of The 1st International Conference on Research in Education, Arts, Management, and Science (I-CREAMS 2015), pp. 565-575

Đồng tác giả

 

5

2017, Hanoi

Voltammetric Determination of lead ions using modified electrode base on zeolite imidazole framework-8, The 5th Analytica Vietnam Conference, The International Conference on Analytica Science and Technology for life Quality Improvement, Conference Proceeding, pp 84-95

Đồng tác giả

 

6

2017, Hanoi

Self-assembly of a porphyrin derivative on Cu(111) surface under electrochemical control, Proceedings of the 6th Asian Symposium on Advanced Materials (ASAM-6), Science and Technology Publishing, ISBN: 978-604-931-603-0, pp. 549-554

Đồng tác giả

 

7

2017, Hanoi

Effects of synthesis conditions on photocatalytic activity of g-C3N4, Proceedings of the 6th Asian Symposium on Advanced Materials (ASAM-6), Science and Technology Publishing, ISBN: 978-604-931-603-0, pp. 87-92

Đồng tác giả

 

 

4.3. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp (gọi chung là đề tài):

STT

Thời gian thực hiện

Tên chương trình, đề tài

Cấp quản lý đề tài

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

Kết quả nghiệm thu đề tài

1

2007-2009

Nghiên cứu các vật liệu chứa zeolit cho một số phản ứng xúc tác hữu cơ và xử lý môi trường

Đề tài KH&CN cấp Bộ, Mã số B.2006.28.02

chủ trì

Tốt

2

2010-2011

Nghiên cứu tổng hợp và ứng dụng xử lý nước thải của một số vật liệu có kích thước nano

Đề tài KH&CN cấp Bộ, Mã số B2010.28.29

chủ trì

Tốt

3

2012-2013

Dự án sản xuất thử nghiệm gạch không nung từ xúc tác FCC đã qua sử dụng của nhà máy lọc dầu Dung Quất

Dự án sản xuất thử nghiệm cấp Tỉnh, Số đăng ký: 07/KQNC-QNGT

chủ trì

Khá

4

2012-2013

Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng quang xúc tác của vật liệu nano tổ hợp TiO2/SBA-15

Đề tài KH&CN cấp Bộ, Mã số B2012.28.47

chủ trì

Tốt

5

2014-2016

Nghiên cứu lí thuyết cơ chế hình thành cấu trúc và bản chất liên kết hóa học của một số cluster silic pha tạp bởi kim loại chuyển tiếp

Đề tài Nafosted, Mã số 104.06-2013.06

tham gia

Đạt

 

4.4. Giải thưởng về nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước:

STT

Ngày, tháng, năm cấp

Hình thức và nội dung giải thưởng

Tổ chức đã trao tặng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. Bằng phát minh, sáng chế:

STT

Ngày, tháng, năm cấp

Tên bằng

Tên cơ quan cấp

Số tác giả

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6. Hướng dẫn Thạc sĩ, NCS:

STT

Họ và tên CH, NCS

Đề tài luận văn, luận án

Cơ sở đào tạo

Thời gian đào tạo

Vai trò hướng dẫn

1

Hoàng Hữu Mạnh

Sử dụng phối hợp các phần mềm dạy học để thiết kế các bài giảng chương “Nguyên tử” lớp 10 THPT góp phần nâng cao chất lượng dạy - học môn Hóa học, Luận văn Thạc sĩ khoa học Giáo dục

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

2003-2005

Phụ

2

Phạm Ngọc Sơn

Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng một số đồ họa về cơ chế phản ứng trong dạy học Hóa hữu cơ, Luận văn Thạc sĩ khoa học Giáo dục

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

2003-2005

Phụ

3

Trịnh Thị Thủy

Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng và ứng dụng của vật liệu mao quản trung bình chứa silic trong xử lý môi trường, Luận văn Thạc sĩ khoa học Hóa học

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

2005-2007

Chính

4

Trần Thị Thu Thủy

Tổng hợp vật liệu nano TiO2 biến tính và ứng dụng, Luận văn Thạc sĩ khoa học Hóa học

Đại học Huế

2008-2010

Chính

5

Lê Đặng Ngọc Thúy

Nghiên cứu ứng dụng một số phần mềm tin học trong hóa học hữu cơ, Luận văn Thạc sĩ khoa học Hóa học

Đại học Đà Nẵng

2009-2011

Chính

6

Phan Thị Quí Thuận

Nghiên cứu xử lý một số hợp chất hữu cơ ô nhiễm bằng xúc tác quang hóa TiO2 có cấu trúc nano, Luận văn Thạc sĩ khoa học Hóa học

Đại học Đà Nẵng

2009-2011

Chính

7

Phan Thị Bích Hạnh

Nghiên cứu tổng hợp bạc nano trong các dung môi hữu cơ, Luận văn Thạc sĩ khoa học Hóa học

Đại học Đà Nẵng

2009-2011

Chính

8

Trần minh Tuấn

Nghiên cứu sự pha tạp một số kim loại chuyển tiếp vào vật liệu TiO2 nano và ứng dụng, Luận văn Thạc sĩ khoa học Hóa học

Đại học Huế

2009-2011

Chính

9

Nguyễn Minh Thông

Nghiên cứu tổng hợp bạc nano và ứng dụng, Luận văn Thạc sĩ khoa học Hóa học

Đại học Huế

2009-2011

Chính

10

Hồ Mạnh Hùng

Nghiên cứu tận dụng chất thải FCC từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất để sản xuất gạch không nung, Luận văn Thạc sĩ khoa học Hóa học

Đại học Huế

2010-2012

Chính

11

Bùi Thị Mai Lâm

Nghiên cứu tổng hợp theo phương pháp trực tiếp và ứng dụng xử lý các hợp chất hữu cơ ô nhiễm của vật liệu xúc tác quang TiO2/SBA-15, Luận văn Thạc sĩ khoa học Hóa học

Đại học Đà Nẵng

2010-2012

Chính

12

Mai Thị Tường Vy

Nghiên cứu xử lý một số hợp chất hữu cơ ô nhiễm bằng xúc tác quang hóa TiO2/SBA-15 có cấu trúc nano được chế tạo theo phương pháp gián tiếp, Luận văn Thạc sĩ khoa học Hóa học

Đại học Đà Nẵng

2010-2012

Chính

13

Lê Trần Thanh Thúy

Nghiên cứu tổng hợp và khảo sát tính chất của composit polymer/oxit kim loại, Luận văn Thạc sĩ khoa học Hóa học

Đại học Đà Nẵng

2010-2012

Chính

14

Hồ Thị Nguyệt

Vật liệu nano tổ hợp TiO2/SBA-15: tổng hợp theo phương pháp trực tiếp và ứng dụng xúc tác quang, Luận văn Thạc sĩ Hóa lý thuyết và Hóa lý

Trường Đại học Quy Nhơn

2012-2014

Chính

15

Nguyễn Thanh Tú

Nghiên cứu sử dụng chất thải xúc tác FCC từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất làm phụ gia hoạt tính cho xi măng Portland, Luận văn Thạc sĩ Hóa lý thuyết và Hóa lý

Trường Đại học Quy Nhơn

2012-2014

Chính

16

Lê Thị Bích Thuận

Nghiên cứu chế tạo theo phương pháp gián tiếp và ứng dụng xúc tác quang của vật liệu nano TiO2 trên chất mang SBA-15, Luận văn Thạc sĩ Hóa lý thuyết và Hóa lý

Trường Đại học Quy Nhơn

2013-2015

Chính

17

Nguyễn Thị Ngọc Bích

Nghiên cứu tổng hợp, biến tính và khảo sát khả năng ứng dụng của vật liệu khung zeolite imidazole kim loại ZIF-8, Luận văn Thạc sĩ Hóa lý thuyết và Hóa lý

Trường Đại học Quy Nhơn

2013-2015

Chính

18

Nguyễn Thị Tuyết Sương

Xây dựng bài tập phần cấu tạo chất, Luận văn Thạc sĩ Hóa lý thuyết và Hóa lý

Trường Đại học Quy Nhơn

2013-2015

Chính

19

Nguyễn Minh Nhật

Xây dựng bài tập phần động hóa học, Luận văn Thạc sĩ Hóa lý thuyết và Hóa lý

Trường Đại học Quy Nhơn

2013-2015

Chính

20

Phạm Minh Hoàng

Nghiên cứu điều chế vật liệu TiO2 biến tính bởi halogen từ quặng Inmenit Bình Định nhằm ứng dụng làm chất xúc tác quang

Trường Đại học Quy Nhơn

2014-2016

Chính

21

Nguyễn Đức Toàn

Nghiên cứu điều chế và ứng dụng của vật liệu nano một chiều ZnO

Trường Đại học Quy Nhơn

2014-2016

Chính

22

Nguyễn Thị Thu Hằng

Khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến hình thái, cấu trúc và hoạt tính xúc tác quang của vật liệu nano TiO2 được điều chế từ K2TiF6, Luận văn Thạc sĩ Hóa lý thuyết và Hóa lý

Trường Đại học Quy Nhơn

2015-2017

Chính

23

Võ Thị Hương

Nghiên cứu điều chế và khảo sát một số ứng dụng của vật liệu nano một chiều TiO2 từ tiền chất K2TiF6, Luận văn Thạc sĩ Hóa lý thuyết và Hóa lý

 

Trường Đại học Quy Nhơn

2015-2017

Chính

24

Phạm Quang Thống

Nghiên cứu hiệu quả xúc tác trong quá trình lên men rượu của men điều chế từ cây thuốc nam, Luận văn Thạc sĩ Hóa lý thuyết và Hóa lý

Trường Đại học Quy Nhơn

2015-2017

Chính

25

Mai Thị Thanh

Nghiên cứu tổng hợp, biến tính vật liệu khung hữu cơ – kim loại ZIFs và ứng dụng, Luận án Tiến sĩ Hóa lý thuyết và Hóa lý

Đại học Huế

2017

Phụ

 

4.7. Những thông tin về các hoạt động khác trong nghiên cứu khoa học:

STT

Tên tổ chức

Vai trò tham gia

1

Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ Việt Nam, ISSN 0866-7411.

Ủy viên Hội đồng Biên tập và Trị sự

 

2

Hội Xúc tác và Hấp phụ Việt Nam

Ủy viên Ban chấp hành Hội

3

Hội đồng tư vấn xây dựng chương trình khung Giáo dục đại học ngành Sư phạm Hóa học, Quyết định số 6552/QĐ-BGD&ĐT ngày 18/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ủy viên

 

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN

Quy Nhơn, ngày 27 tháng 12 năm 2017

Ký tên

 

 

 

 

 

PGS.TS. Nguyễn Phi Hùng

 

 

 

 

 

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết website
Thống kê
  • Đang truy cập2
  • Hôm nay59
  • Tháng hiện tại856
  • Tổng lượt truy cập21,028
Đăng nhập
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Tin đọc nhiều
Đăng nhập
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây