Ngô Anh Tú

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

Text Box:

1. Thông tin cá nhân:

Họ và tên: Ngô Anh Tú

Ngày, tháng, năm sinh: 04/09/1981

Giới tính: Nam

Địa chỉ liên lạc qua bưu điện: Khoa Địa lí – Địa chính, Trường Đại học Quy Nhơn.

Điện thoại cơ quan: 0563847544

Điện thoại di động: 0935701288 Email: ngoanhtu@qnu.edu.vn

Website: http://geoqnu.edu.vn/ hoặc http://www.univ-orleans.fr/cedete/anh-tu-ngo

Chức vụ và đơn vị công tác hiện tại: Phó trưởng khoa

  1. vị (ThS, TS, TSKH), năm, nơi cấp bằng: TS, 2014, Cộng hòa Pháp.

2. Trình độ học vấn:

2.1. Quá trình được đào tạo (ĐH, ThS, TS, TSKH):

Năm tốt nghiệp

Bậc đào tạo

Chuyên ngành đào tạo

Tên luận án, đề tài tốt nghiệp

Cơ sở đào tạo

2004

Đại học

Quản lý đất đai

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả mô hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất “1 cửa” trên địa bàn thành phố Huế

Trường Đại học Nông Lâm Huế

2007

ThS

Khoa học đất (Quản lý đất đai)

Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu GIS quản lý thông tin đất đai trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Trường Đại học Nông Lâm Huế

2014

TS

Địa lí – Quy Hoạch – Môi trường

Evaluation environnementale du risque d’inondation dans le delta du fleuve Ha Thanh (Centre Viet-nam) (Đánh giá môi trường do tác động của lũ lụt gây ra ở khu vực đồng bằng sông Hà Thanh (Miền Trung Việt Nam). Có tại địa chỉ: ftp://ftp.univ-orleans.fr/theses/anhtu.ngo_3538.pdf

Trường Đại học Orléans, Pháp

2.2. Các khóa được đào tạo ngắn hạn (nếu có):

Thời gian

Nội dung đào tạo

Cơ sở đào tạo

2009

Lập trình VBA trong ArcGIS

Công ty TNHH GIS4YOU, Thành phố Hồ Chí Minh.

2009

Khóa học “Quy hoạch đô thị có sự tham gia của cộng đồng”

Thuộc dự án ủy ban liên minh Châu Âu tài trợ

2010

Chứng chỉ TCF – Tiếng Pháp

Trung tâm L’Espace - Pháp

2015

Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Trường chính trị tỉnh Bỉnh Định

2016

Nghiệp vụ sư phạm đại học

Đại học sư phạm Đà Nẵng

2.3. Trình độ ngoại ngữ:

STT

Ngoại ngữ

Trình độ (xuất sắc/ giỏi/ khá/ trung bình)

Nghe

Nói

Đọc

Viết

1

Tiếng Pháp

Giỏi

Giỏi

Giỏi

Khá

2

Tiếng Anh

Khá

Khá

Khá

Trung bình

2.4. Trình độ tin học:

Chuẩn kỹ năng sử dụng căn bản công nghệ thông tin theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT, ngày 11/3/2014 Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

3. Quá trình công tác:

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2004-2007

Trung tâm thí nghiệm thực hành, Trường Đại học Quy Nhơn

Giáo viên thực hành

2007->nay

Khoa Địa lí – Địa chính, Trường Đại học Quy Nhơn

Giảng viên-Nghiên cứu

4. Nghiên cứu khoa học:

4.1. Lĩnh vực nghiên cứu:

- Ứng dụng Hệ thống thông tin địa lý (GIS) – Viễn thám trong quản lý tài nguyên và môi trường.

- Mô hình hóa thủy văn, thủy lực phục vụ mô phỏng ngập lụt.

4.2. Các công trình khoa học đã công bố:

4.2.1. Sách chuyên khảo, tham khảo, giáo trình:

STT

Năm xuất bản

Tên sách

Mức độ tham gia (là chủ biên, đồng tác giả, )

Nơi xuất bản

Ghi mã số chuẩn quốc tế ISBN (nếu có)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2. Các bài báo được đăng trên các tạp chí khoa học, hội nghị, hội thảo trong nước và nước ngoài

STT

Năm công bố

Tên bài báo

Tên tạp chí, số, từ trang …. đến trang

Mức độ tham gia

(tác giả, đồng tác giả

Mã số chuẩn quốc tế ISSN/ISBN

1

Tạp chí/hội thảo quốc tế

1.1

2017

Research on application of observation system Rain - Flow - Flood damage contributes to warning for Kon - Ha Thanh basin of Binh Dinh province in Vietnam

International Conference on Earth Observations & Natural Hazards 2017. 21st-26th November 2017, Ha Noi, Viet Nam. http://iceonh2017.com/

Đồng tác giả

ISBN: 978-604-913-650-4

1.2

2015

GIS and Remote sensing technology for the research on Land use changes for a region

The 23rd International Conference on Geoinformatics, Wuhan, China. https://cpgis.org/Conferences/ConferenceDefault.aspx?ID=70

Đồng tác giả

 

1.3

2014

La construction sociale de la vulnérabilité face au risque d'inondation au Vietnam

Revue M@ppemonde online, No 114, France. http://mappemonde.mgm.fr/num_re2.html

Đồng tác giả

ISSN: 1769-7298

1.4

2014

Environmental and geomatics assessment of the Ha Thanh basin to hydrological hazards in Central Vietnam, International Association of Hydrological Science

Publ., in Hydrology in a Changing World: Environmental and Human Dimensions, IAHS Red book, 363, P.s282-287. http://iahs.info/uploads/dms/16604.363-Abstracts-for-website-46.pdf

Đồng tác giả

ISBN: 978-1-907161-41-4

1.5

2013

Vulnérabilité de la plaine d'inondation du fleuve Ha Thanh (Centre Viêt-Nam) face aux changements environnementaux

8th IAG International Conference on Geomorphology, Parallel section 1719, France. http://www.geomorphology-iag-paris2013.com/

Đồng tác giả

 

2

Tạp chí/Hội thảo khoa học trong nước

2.1

2017

Đánh giá thiệt hại lũ lụt đến nông nghiệp tại lưu vực sông Kon-Hà Thanh, tỉnh Bình Định dựa vào công nghệ viễn thám Radar và GIS

Kỷ yếu Hội thảo khoa học ứng dụng GIS năm 2017, Quy Nhơn ngày 2-3 tháng 12 năm 2017, trang 80-89.

Đồng tác giả

ISBN:978-604-913-652-8

2.2

2017

Ứng dụng GIS phân tích ngập lụt do siêu bảo tại phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

Kỷ yếu Hội thảo khoa học ứng dụng GIS năm 2017, Quy Nhơn ngày 2-3 tháng 12 năm 2017, trang 144-149.

Đồng tác giả

ISBN:978-604-913-652-8

2.3

2017

Xây dựng bản đồ hiện trạng ngập lụt lưu vực sông Lại Giang, tỉnh Bình Định với sự tham gia cộng đồng kết hợp công nghệ GPS và GIS

Tạp chí khoa học, Kỷ niệm 60 thành lập Khoa Địa lý, Trường Đại học sư phạm Huế, tập 126, số 7A, 2017, trang 261-271.

Đồng tác giả

ISBN: 1859-138

2.4

2016

Ứng dụng GIS, GNSS tích hợp phương pháp nội suy Kriging trong xây dựng mô hình số độ cao đáy sông Hà Thanh, tỉnh Bình Định.

Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học và công nghệ đo đạc và bản đồ với ứng phó biến đổi khí hậu. NXB Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam, trang 74-85

Đồng tác giả

978-684-984-941-5,

2.5

2016

Ứng dụng công nghệ địa tin học nghiên cứu biến động đường bờ khu vực cửa sông Kôn – Hà Thanh tỉnh Bình Định

Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học và công nghệ đo đạc và bản đồ với ứng phó biến đổi khí hậu”, NXB Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam, trang 287-298.

Đồng tác giả

978-684-984-941-5

2.6

2016

Ứng dụng công nghệ GIS và Viễn thám trong nghiên cứu biến động đất đai tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Tạp chí Khoa học – Đại học Huế, Tập 120, Số 06, 2016, Tr:95-110. Chi tiết bài báo tại đây

Đồng tác giả

1859-1388

2.7

2016

Phát triển phần mềm GIS hỗ trợ quản lý hạ tầng đô thị (Áp dụng thực tế ở phường Lý Thường Kiệt thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định

Kỷ yếu Hội thảo GIS toàn quốc 2016, Trang 76-86.

Tác giả

978-604-912-659-8

2.8

2016

Xác định hình thái lưu vực sông Hà Thanh tỉnh Bình Định với sự trợ giúp của công nghệ GIS

Kỷ yếu Hội nghị Địa lí toàn quốc lần thứ IX, quyển 1, trang 1111-1119.

Đồng tác giả

978-604-913-514-16

2.9

2016

Ứng dụng ảnh viễn thám đa thời gian trong nghiên cứu quá trình đô thị hóa tại thành phố Quy Nhơn phục vụ quy hoạch sử dụng đất.

Kỷ yếu Hội nghị Địa lí toàn quốc lần thứ IX, quyển 1, trang 1213-1221.

Đồng tác giả

978-604-913-514-16

2.10

2016

Ứng dụng công nghệ GNSS trong đo đạc, xây dựng hệ thống mặt cắt ngang phục vụ công tác quản lý và phòng chống thiên tai khu vực hạ lưu sông Lại Giang, tỉnh Bình Định

Kỷ yếu Hội nghị Địa lí toàn quốc lần thứ IX, quyển 1, trang 1228-1236

Đồng tác giả

978-604-913-514-16

2.11

2015

Ứng dụng Arcgis Online – Story Map trong việc xây dựng Webgis giới thiệu Biển Đảo Việt Nam

Hội thảo khoa học cấp tỉnh “Giáo dục chủ quyền biển đảo và bảo vệ biển đảo trong trường học” Nha Trang 14/7/2015, trang 73.

Đồng tác giả

 

2.12

2015

Khả năng ứng dụng phần mềm GIS mã nguồn mở trong công tác quản lý tài nguyên đất và môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Định

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Quy Nhơn, Số 2, tập IX, , p117-126

Đồng tác giả

1859-0357

2.13

2015

Ứng dụng ArcGIS Online - Story Map phục vụ quảng bá và phát triển du lịch (Áp dụng cho thành phố Tuy Hòa tỉnh Phú Yên)

Kỷ yếu Hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường đại học sư phạm toàn quốc, lần thứ V năm 2015, trang 309-401.

Đồng tác giả

978-604-0-07475-1

2.14

2015

Ứng dụng ArcGIS Online – Story Map phục vụ quảng bá và phát triển du lịch tỉnh Phú Yên

Kỷ yếu Hội Thảo GIS toàn quốc 2015

 

Đồng tác giả

978-604-82-1619-1

2.15

2014

Ứng dụng công nghệ 3D GIS xây dựng bản đồ ngập lụt phục vụ lập kế hoạch ứng phó rủi ro do lũ lụt ở hạ lưu sông Hà Thanh, tỉnh Bình Định

Kỷ yếu Hội Thảo GIS toàn quốc 2014, NXB Trường Đại học Cần Thơ, trang 206 – 215. http://gis2014.ctu.edu.vn/index.php/vi/news/DANH-SACH-BAI-DANG/Danh-sach-bai-da-goi-fulltext-14/

Đồng tác giả

978-604-919-249-4

2.16

2014

Nghiên cứu tác động của đô thị hóa đến biến động đất đai trên địa bàn thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định giai đoạn 2005 - 2013 với sự trợ giúp của địa tin học

Kỷ yếu Hội Thảo GIS toàn quốc 2014, NXB Trường Đại học Cần Thơ, trang 197 – 205. http://gis2014.ctu.edu.vn/index.php/vi/news/DANH-SACH-BAI-DANG/Danh-sach-bai-da-goi-fulltext-14/

Đồng tác giả

978-604-919-249-4

2.17

2014

Ứng dụng công nghệ địa tin học (Geomatic) góp phần phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến trận lũ lịch sử tháng 11/2013 trên lưu vực sông Kôn tỉnh Bình Định

Kỷ yếu Hội Thảo GIS toàn quốc 2014, NXB Trường Đại học Cần Thơ, trang 290 – 299. http://gis2014.ctu.edu.vn/index.php/vi/news/DANH-SACH-BAI-DANG/Danh-sach-bai-da-goi-fulltext-14/

Đồng tác giả

978-604-919-249-4

2.18

2014

Tác động của đô thị hóa đến vấn đề môi trường và sinh kế của dân cư thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Kỷ yếu Hội Nghị khoa học Địa lí toàn quốc lần thứ 8, Nxb Đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, trang 1212-1220. http://hoithaokhoahoc.hcmup.edu.vn/

Đồng tác giả

 

2.19

2014

Đánh giá các nhân tố gây lũ lịch sử tháng 11/2013 trên lưu vực sông Kôn tỉnh Bình Định

Kỷ yếu Hội Nghị khoa học Địa lí toàn quốc lần thứ 8, Nxb Đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, trang 797-805. http://hoithaokhoahoc.hcmup.edu.vn/

Đồng tác giả

 

2.20

2012

Nghiên cứu ứng dụng GIS, GPS và viễn thám xây dựng bản đồ 3D - GIS phục vụ quy hoạch không gian đô thị (Lấy ví dụ trên địa bàn phường Trần Hưng Đạo, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Ứng dụng GIS toàn quốc 2012, NXB Nông Nghiệp, trang 118-125.

Đồng tác giả

 

2.21

2012

Kết hợp Arcgis và Google Sketchup trong xây dựng bản đồ 3D - GIS phục vụ nghiên cứu và giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Ứng dụng GIS toàn quốc 2012, NXB Nông Nghiệp, trang 228-233.

Đồng tác giả

 

4.2.3. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp (gọi chung là đề tài):

STT

Thời gian thực hiện

Tên chương trình, đề tài

Cấp quản lý đề tài

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

Kết quả nghiệm thu

1

2009/2010

Nghiên cứu công nghệ toàn đạc điện tử trong đo vẽ thành lập bản đồ địa chính tỉ lệ 1:500 và ứng dụng đo vẽ khu vực trường đại học Quy Nhơn

Cấp trường

Thành viên

Tốt

2

2015/2016

Xây dựng WebGIS phục vụ quảng bá và phát triển du lịch tỉnh Phú Yên

Cấp tỉnh

Chủ nhiệm

Khá

3

2016/2018

Phát triển năng lực thiết kế và tổ chức các hoạt động giáo dục, hoạt động ngoại khóa Địa lí cho học sinh, sinh viên tại Quy Nhơn

Cấp bộ

Thành viên

(Đang thực hiện)

4

2016/2018

Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS hệ thống đê điều tỉnh Bình Định

Cấp tỉnh

Chủ nhiệm

(Đang thực hiện)

5

2017

Ứng dụng công nghệ GIS trong xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin lịch sử thửa đất (thí điểm tại xã Cát Thành, huyện Phù Cát)

Cấp huyện

Chủ nhiệm

Xuất sắc

6

2017

Thực trạng và giải pháp phát triển mô hình “cánh đồng lớn” tại xã Cát Tường và xã Cát Hưng, huyện Phù Cát

Cấp huyện

Thành viên chính

Tốt

7

2017-2019

Nghiên cứu thiết lập và đánh giá chỉ số tổn thương xã hội do ngập lụt trong bối cảnh biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Cấp tỉnh

Thành viên chính

(Đang thực hiện)

 

4.3. Giải thưởng về nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước:

STT

Ngày, tháng, năm cấp

Hình thức và nội dung giải thưởng

Tổ chức đã trao tặng

1

01/12/2011

Hội thi sáng tạo khoa học và kỹ thuật lần thứ VII (2010-2011), giải khuyến khích.

“Xây dựng bản đồ 3D GIS phục vụ quản lý đô thị trên địa bàn thành phố Quy Nhơn năm 2011”

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Bình Định. Theo Quyết định số 2733/CT-UBND ngày 01/12/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

2

20/9/2017

Hội thi sáng tạo khoa học và kỹ thuật lần thứ X (2016-2017), giải ba.

“Xây dưng cơ sở dữ liệu GIS phục vụ quản lý hạ tầng đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Định (xây dựng thí điểm tại phường Lý Thường Kiệt, Tp. Quy Nhơn)”

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Bình Định. Theo Quyết định số 3466/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

4.4. Bằng phát minh, sáng chế:

STT

Ngày, tháng, năm cấp

Tên bằng

Tên cơ quan cấp

Số tác giả

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. Hướng dẫn Cao học, NCS:

STT

Họ và tên NCS

Đề tài luận án

Cơ sở đào tạo

Thời gian đào tạo

Vai trò hướng dẫn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi xác nhận những thông tin được ghi ở trên là hoàn toàn chính xác, nếu có gì sai trái tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN

Bình Định, ngày tháng năm 2017

(Ký, họ và tên)

 

 

 

 

Ngô Anh Tú

 

 

 

 

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết website
Thống kê
  • Đang truy cập6
  • Hôm nay40
  • Tháng hiện tại837
  • Tổng lượt truy cập21,009
Đăng nhập
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Tin đọc nhiều
Đăng nhập
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây